Velkommen til kurs!

 

[accessally_icon post_id='15075' target='same'width="150px" height="150px"]

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Velkommen til 6 Indre Reiser

Her er 6 ledede meditasjoner samt en lydbok.

Hver meditasjon/indre reise tar ca. 60 minutter.

Første fase, Ledet meditasjon: 45 minutter

Sitt eller ligg avslappet med øynene lukket. Bare lytt til lyden av stemmen og musikken. Det er ingenting du trenger å gjøre.

Andre fase, Stille meditasjon: 15 minutter
Behold øynene lukket, bli sittende/liggende. Vær stille og rolig. Bare forbli et vitne til alt som skjer, bare betrakte uten å bedømme eller vurdere.Gi deg selv god tid til å komme tilbake etter meditasjonen.

Se menyen til venstre.

Lydboken er et eventyr for barn og voksne som er mer enn et vanlig eventyr.

Vi anbefaler at du lytter til dem i den rekkefølgen de er lagt inn. Hør gjerne på den samme meditasjonen flere ganger etter hverandre.

Noen ganger vil du sovne - andre ganger vil du være våken mens du lytter til meditasjonene. Det spiller ingen rolle. Din underbevissthet får med seg det som du trenger akkurat i øyeblikket.

Det er kun Inner Journey og lydboken "Jakten på kilden" som både er beregnet for barn og voksne.

 

Alle lydfiler

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']