Velkommen til kurs!

 

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_5' target='same' hide_disable='false']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

En reise med Toth - Styrken

Klikk på bildet over for å få tilgang til meditasjonen.

MP3 - 2 - Styrken

Gudinnene Sekhmet og Maat kan hjelpe deg å vekke opp mer av kraften din. De kan vise deg veien til din sannhet, din unike styrke og ditt mot. Sekhmet er en kraftfull gudinne fra egyptisk mytologi.

Hun representerer styke og kraft. Ofte avbildes hun som en kvinne med løvehode som bærer solskiven på sitt hode. Hun er ofte sett på som den som kommer til jorden for å straffe menneskene og lage et forferdelig blodbad. Slik jeg ser det, er hun som kan vekke oss opp fra dvalen og gi oss styrke til å være sann mot oss selv, sann mot våre egne verdier og vår egen guddommelige kraft.

Maat er den som vokter sannheten. Hun er dømmer rett og galt, men ikke i vår målestokk. Skyldfølese er en følse som ikke gavner mennekseheten. Skyldfølelsen tynger hjertet. Den bringer ikke kjærlighet inn i våre handlinger. Når vi tilgir oss selv, og forstår at det vi gjorde var et resultat av den bevisstheten vi den gang hadde, kan nåtiden fylles av kjærlighetsfulle handlinger, av valg som bringer oss nærmere sannheten og av indre ro og harmoni.

Første Fase: Ledet meditasjon – 45 minutter, sitt eller ligg avslappet med øynene lukket. Bare lytt til lyden av stemmen og musikken. Det er ingenting annet du trenger å gjøre.

Andre Fase: Stille meditasjon: 15 minutter. Behold øynene lukket, blir sittende/liggende. Være stille og rolig. Forbli et vitne til alt som skjer, betrakt uten å dømme eller vurdere.

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']