Velkommen til kurs!

 

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_5' target='same' hide_disable='false']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

En reise med Toth - Visdom og magi

Klikk på bildet over for å få tilgang til meditasjonen.

Isis er den viktigste gudinnen i egyptisk mytologi. Hun er kjærlighetsgudinnen og kjærligheten er magiens viktigste ingrediens.

 

Osiris er hennes elskede og også hennes bror og sammen skaper de Horus – healingguden. Isis kan hjelpe oss å få kontakt med vår indre magiker, magikeren som skaper helhet i livet vårt. Hun kan bidra til å åpne opp for vår iboende visdom; visdommen som ligger bak og som vi alltid har hatt med oss.

 

Ved å transformere smerte, sorg, frykt og skam og ved å gi slipp på skyldfølelsen kan vi komme i kontakt med vår Kristus bevissthet; den guddommelige bevissthet.

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']