Velkommen til kurs!

 

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_5' target='same' hide_disable='false']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Her er MP3 filen

Inner journey - a guided meditation.

Denne kan brukes av alle i alle aldre, helt ned til nyfødte. Den virker avslappende og samtidig bidrar den til at du får mer energi.

Den er med å løser opp i spenninger og ubehagelige følelser og den hjelper deg å bruke mer av dine ressurser og evner.

Denne meditasjonen tar deg med på en reise der du kan komme i kontakt med din kreativitet, visdom, glede, lekenhet …

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']