[accessally_icon post_id='16434' target='same' hide_disable='always']

Her er MP3 filen

Balanser Bekkenet. Trykk på bildet - så får du tilgang til meditasjonen.