[accessally_icon post_id='14606' target='same' width="150px" height="150px"]

[accessally_icon post_id='39' target='same' width="200px" height="200px"]

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Dag 16 - PATTERN RELEASE PROCESS

[progressally_objectives]

PSP Gratis Webinar

Pattern Release Process (PRP eller Osteklokken) er en veldig enkel process når man får gjort den mange nok ganger. Da går den automatisk.

 

Gjør PRP minst én gang i dag. I starten tar det nok minimum 15 minutter å gjøre den. Fremover; hver gang du gjør stress, irritasjon, frustrasjon, angst, smerte skriv det ned. Bare med et stikkord, og før dagen er omme ta for deg disse uønskede følelsene og smertene og gjør prosessen.

FORKLARING PÅ PROSESSEN OG HVA DEN SKAL GJØRE FOR DEG

Det handler om å tillate seg selv å kjenne på de ubehagelig følelsene, mønstrene eller tankene, bare for et øyeblikk. Så skal du gå ut av det.

Vi tar et skritt tilbake fordi det da er lettere å komme ut av mønsteret. Det er viktig å virkelig kjenne hvem du er uten dette mønsteret.

Vi har så lett for å identifisere oss med tanker og følelser. Vi sier: jeg er trist, som om det er noe vi ER. Det er ikke noe vi er, det er kun vi gjør i et øyeblikk, i neste øyeblikk kan vi gjøre glede.

Det er derfor vi går ut av osteklokka, for å se oss selv utenfra, se at vi ikke er følelsen, tanken eller uvanen.

Så går vi inn i osteklokka to eller gjerne flere ganger til for å være sikkre på at vi har funnet det som tilhører dette mønsteret. Og for at underbevisstheten skal bli oppmerksom på hvor ubehagelig det er å holde fast på dette mønsteret.

Selvkritikk er noe de fleste av oss er gode til. Nå skal du tilgi denne delen som har forårsaket denne uroen, stresset eller ubehaget. TIlgivelse betyr ikke at handlingen kan rettferdiggjøres. Tilgivelse betyr at man forstår at med den bevissthet og den forståelsen man hadde på det tidspunktet, var man ikke i stand til å gjøre det på en annen måte. Dessuten, selv om det var galt, hvorfor bære nag, hvorfor holde fast på smerten?

Du skal også tilgi deg selv fordi du har lyttet til den energien og trodd at det den sa var sant, og fordi du ikke har oppdaget det før nå at dette ikke er deg, oppdaget at du ikke trenger å bære på dette lenger.

Du skal takke den delen av deg som har holdt fast på dette ubehaget,  for at den prøvde å beskytte deg eller gjøre noe som den trodde var riktig den gangen. Du skal takke den for at den nå er villig til å gi slipp.

Takk deg selv for at du nå er villig, både til å kjenne på ubehaget, og takke deg selv for at du er villig til å gi slipp. Villig til å gjøre noe annerledes, noe nytt.

Gjør en herlig prosess! Og siden du verken ER glad eller ER trist, men det er noe du gjør. Gjør glad eller gjør trist, du velger!

Osteklokka Posisjon 1 i osteklokka-gjennomsiktig
Posisjon 1 - løfter opp osteklokka
Posisjon 2.1 Skyv osteklokka vekk fra deg
Posisjon 2.2 - osteklokka foran seg
PSP Gratis Webinar

[progressally_youtube_video id='1' youtube_id='JqHsHi08q9g' width='700' height='400' ]

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']