[accessally_icon post_id='14606' target='same' width="150px" height="150px"]

[accessally_icon post_id='39' target='same' width="200px" height="200px"]

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Dag 2 - Oppmerksomhet på pusten

[progressally_objectives]

Nå skal du fortsette å trene på å ha oppmerksomheten på pusten, uten å prøve å forandre den. Jeg vil minne deg på at det som er viktigst er at du sitter behagelig. Du kan også gjøre øvelsen stående. Legg merke til at skuldrene er avslappet.

Nedenfor finner du guidingen - både som video og som lydfil.

[progressally_youtube_video id='1' youtube_id='bcnM5115e5c' width='700' height='400' ]

PSP Gratis Webinar

 

Hva er rett?

Når du er stresset, redd eller sint, hvor lett er det å puste inn? “Ta, en dyp innpust,” sier man jo, men er det det rette å gjøre? 

Gjør en liten øvelse der du er nå:

Legg merke til hvordan du puster akkurat nå. Ikke prøv å endre noe som helst. Hva skjer hvis jeg sier, pust dypere? Prøv å pust dypt? Lukk øynene og prøv igjen.

Hva skjer hvis jeg sier pust mer overfladisk, som en hund som puster fort inn og ut øverst i lungene/halsen. Gjenta det noen ganger. Gjerne lukke øynene og pust som en hund i et minutt.

Hva skjer nå hvis jeg sier;  ta en lang utpust, og enda en, og en til. Og én til.

Hva skjer da med innpusten nå som du har pustet raskt inn og ut, og hatt fokus på utpust? La du merke til at den endret seg?

Jeg vil som en generell regel si: “Ikke prøv å puste inn. Ikke prøv og pust dypt!”

Ha fokus på utpust. Ta lange utpust. Få pusten ut. La innpusten komme helt av seg selv. For når du bare få pustet ut, vil du automatisk puste dypere inn.

Målet er å puste dypere, men hvis du kjenner at du det er spenninger som hindrer pusten i å gå dypt, pust overfladisk i noen minutter. Raskt inn og ut.

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']