[accessally_icon post_id='14606' target='same' width="150px" height="150px"]

[accessally_icon post_id='39' target='same' width="200px" height="200px"]

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Dag 21 - OPPMERKSOMHET PÅ PUSTEN

[progressally_objectives]

Legg merke til pusten i dag, og spesielt legg merke til hvordan pusten berører innsiden av brystet. Legg merke hvordan brystet beveger seg.

Og så legg merke til hvordan magen beveger seg. Slipper du magen ut på innpust? Hva skjer på utpust?

I morgen skal du begynne å vippe på bekkenet.

Ha en god utpust! … eller har fått med deg hva vi sier om det å “gjøre en god dag, gjøre en god utpust ...”?

Gjorde du avslappet i går? Vi trenger ikke ligge på ryggen hele dagen for å gjøre avslappet. Det handler om å bli oppmerksom på hva du gjør, og så snu det når du oppdager at du gjør tankespinn, stress, uro, ... Håper du har oppdaget at Osteklokka og pusten kan bidra til at du raskt snur din sinnstillstand til det du VIL ha.

Happy Baby

Har dit kommet dit nå? Ler du like lett som denne babyen? Når vi puster fritt og dypt, kommer latteren boblende når du vil det.

Bevissthet ltd 2e

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']