[accessally_icon post_id='14606' target='same' width="150px" height="150px"]

[accessally_icon post_id='39' target='same' width="200px" height="200px"]

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Dag 8 - Slappe Av

[progressally_objectives]

PSP Gratis Webinar
Relax

PÅMINNELSE

Å slappe av betyr ikke bare å ta en pause i hverdagen, det betyr at du kan slappe av når du snakker, når du spiser, når du leser, skriver, løper ... Slappe av i de musklene og i de tankene som du ikke trenger for å gjøre det du gjør akkurat nå.

Du kan fortsatt ha oppmerksomheten på pusten, og spesielt på utpust for det gjør at du lettere slapper av. Slapp av når du går, slapp av når du trener, slapp av når du lager mat, slapp av på jobb. Vi gjør stress, og det er noe vi bevisst eller UBEVISST gjør. Når du sitter i kø, hjelper det å stresse? Går køen fortere fremover når du gjør stress?  Her “synder” jeg stadig og da er det godt å ha noen som minner meg på at det er noen ting jeg ikke kan forandre, og som jeg heller ikke vil bruke tid og krefter på å prøve å forandre.

 

Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan, og forstand til å se forskjellen.

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']