[accessally_icon post_id='14606' target='same' width="150px" height="150px"]

[accessally_icon post_id='39' target='same' width="200px" height="200px"]

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Dag 9 - FRIGJØRENDE PUST

[progressally_objectives]

Nedenfor finner du guidingen - både som video og som lydfil.

[progressally_youtube_video id='1' youtube_id='yhwhcHWOuLY' width='700' height='400' ]

PSP Gratis Webinar

 

Minn deg selv på hvorfor du vil frigjøre pusten!

For at vi skal gjøre det lille ekstra som gjør at vi får forandringer i livet, trenger vi påminnelser.  Hva er det som får deg til å la lyden komme, hva er det som får deg til å gjøre øvelsen i fem minutter, hva er det som ville ha fått deg til å gjøre den i seks minutter. 

HVORFOR

Hvis det er bedre helse helse du vil ha mer av?

Kan du spørre deg selv:

Hvordan vet jeg  at jeg har nådd det målet? Hva har jeg da? (Det beste er om det er noe som er målbart).

Se for deg at du har nådd målet. Kjenn hvordan det er å ha det akkurat slik. Hva gjør du da annerledes? Hva sier du til deg selv og til andre. Se for deg deg selv som den personen.

Hvor godt er det fra 0 til 10, der 10 er fantastisk? Gjør det helt til du kjenner en 10-er.

Og kanskje trenger du å føle den 10-eren ofte for at du skal være motivert til å gjøre øvelsene hver dag.

 

PÅMINNELSE

Det kan være lurt å  se videoen om igjen, eller i hvert fall lytte på MP3 filen med Tarzan pust.

Jeg vil bare minne deg på at det er viktig å være avslappet i skuldrene, og også i kjevene. I dag kan du åpne munnen helt opp når du gjør Tarzan pust, virkelig herme etter en gorilla. Når vi har spenninger i kjevene, har vi også spenninger i bekkenet. Og når vi nå skal fortsette å frigjøre pusten, er det viktig å løse opp spenninger i bekkenet. Bekkenet er nemlig et nesten ubrukt hjelpemiddel for å få en dypere og friere pust.

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']