Due Dilligence 1

Denne informasjonen er gjort tilgjengelig etter signert taushetserklæring. Informasjonen skal ikke deles eller brukes på noen måte som kan skade Molea AS eller deres aksjonærers interesser.

Trykk på boksene nedenfor for å få tilgang til innholdet

presentasjon

Video - Oddbjørn Sletto

[progressally_youtube_video id='' youtube_id='nWAYkIQNYiE' width='500' height='350' ]

Prospekt - Sletto Bygg

PDF - vist i møte

DOKUMENTASJON

Firmainformasjon - Organisasjon - Aksjonæravtale

Generalforsamlingsprotokoller med årsregnskap

Revisjonsberetninger

Spesifisert årsregnskap

Logo Ownomics s/h