Due Dilligence 1 

Denne informasjonen er gjort tilgjengelig etter signert taushetserklæring. Informasjonen skal ikke deles eller brukes på noen måte som kan skade Sletto Bygg AS eller deres aksjonærers interesser.

Trykk på boksene nedenfor for å få tilgang til innholdet


presentasjon

presentasjon


Video - Oddbjørn Sletto

Prospekt - Sletto Bygg AS

Teaser Sletto Bygg AS

PDF - SelskapsPresentasjon


Dokumentasjon

Dokumentasjon