[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_7' target='new-disabled' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Velkommen til ditt EierProgram,

[accessally_user_firstname]

Dette programmet et laget for deg som er gründer med egen bedrift, og er god på ditt fagfelt.

Så oppdager du at som eier er det en rekke oppgaver som MÅ GJØRES. Oppgaver som kanskje ikke er så lystbetont, som du kanskje ikke behersker. Som eier er du opptatt av å bruke dine midler med omhu, og det er ofte ikke ressurser til å ansette folk til slike oppgaver. Men - det må gjøres - og tiden har en tendens til å ikke strekke til.

Slike oppgaver kan være:

Regnskap - Budsjett  - Rutiner - Markedsføring - Nettside - System for Arbeidsflyt/Arkiv- Produktivitet - Branding

 

Du velger selv hvilke moduler du vil ha - og starter med å få en oversikt over hva du trenger og hvordan du kan gjøre det.

 

Dette er din private side - hvor jeg legger ut notater, materiell, videoer, meditasjoner til deg underveis - og som du kan ha tilgang til når og hvor du vil.

Notater og ressurser fra samtalene

[progressally_note note_id="5" allow_attachment="yes"]

Kontakt meg gjerne på kari@ownomics.com eller på telefon/sms 982 50 662

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']