[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_20' target='new-disabled' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Velkommen til Gratis Indre Reiser, [accessally_user_firstname]

HVA VIL DU HA MER AV?
Energi, glede, latter, ... mer fokus på det som er viktig for deg. 

Være mer konsentrert, motivert, være mer tilstede i hverdagen, si i fra hva du mener hva du vil, mer intuitiv, tenke klarere ...

PSP Nettkurs

ANNONSE FOR PSP NETTKURSET - En Forandringsreise i ditt Ubevisste:

For deg som ønsker å gi slipp på det som ikke lenger er deg!
Gi slipp på stress, uro, trøtthet, sinne, sorg, skyldfølelse, indre kritikk og dårlig selvfølelse.
For å bli mer trygg på deg selv, følge dine drømmer, få mer glede og letthet inn i hverdag, bli mer konsentrert og fokusert.

La underbevissthet gjøre det lett for deg.

Hva er en indre reise?

Jeg kunne ha kalt disse reisene ledet meditasjon, hypnoterapi, terapeutisk meditasjon. Uansett, det handler om å gi slipp på stress, gamle uvaner og mønster som hindrer deg i å leve fullt og helt.

Vi bruker ulike teknikker for å bringe frem dine ressurser og evner. Terapeutisk meditasjon handler ikke om å endre sinnet, det handler om å gi slipp på det som IKKE er deg. Når det ubevisste sinnet styrer hva vi føler, hvordan vi tenker eller hva hva sier og gjør, gir det ikke alltid et ønsket resultat. Mens når du slipper taket i de uønskede følelsene, minnene og spenningene, kan du bevisst velge noe annet.

Hypnoterapi/ Private Subconscious Process

PSP er en prosess som skal hjelpe deg å få frem mer av den du er. Få frem mer av dine ressurser og evner og ubrukte egenskaper. Vi går dypt i ditt ubevisste sinn, dit ditt bevisste sinn ikke kan gå, og løser opp i spenninger og gamle trosoppfatninger og overbevisninger som hindrer deg i å være den beste utgaven av deg selv.

Gamle mønster og uvaner forsvinner uten av du trenger å vite hva som var hva, og du blir en mer avslappet og naturlig person, samtidig som du vekker opp mer energi, livskraft, inspirasjon og kreativitet. Naturlige følelser som glede, kjærlighet til deg selv og andre og indre ro får komme tilbake til deg.

Underbevisstheten

Oppgavene til det ubevisste sinnet er å sette sammen informasjon og ut fra denne informasjonen danne seg et bilde av virkelighet. Den bryr seg ikke at informasjonen kanskje ikke er sann. Underbevissthet og kroppen vet ikke forskjell på det vi tror er sant og det som virkelig er sant.

Hva er egentlig underbevisstheten?

Underbevisstheten er ikke en atskilt del av deg. Den er betegnelsen på den delen av sinnet som rommer tanker og følelser som du ikke har bevisst kontakt med. Det er det indre sinn, og det er følelsessinnet. Her finner du ditt livsarkiv med alle erfaringene dine og alt du har lært. Det når ned i dypet av de kreative, intuitive og følelsesmessige nivåene av ditt sinn. Underbevisstheten rommer våre underliggende trosoppfatninger, forestillinger,  overbevisninger, tillærte adferdsmønster og følelser (emosjoner) som danner grunnlaget for våre vaner, tanker, reaksjoner og følelser – både positive og negative.

Hva er meditasjon?

De fleste av oss lever et liv styrt av tankene og følelsene våre. Meditasjon er en tilstand av tilstedeværelse. Du er bare intenst til stede her og nå. Du kan gjøre det akkurat nå ved å ha all oppmerksomhet på dette øyeblikket. Ha oppmerksomhet på pusten og kroppen. Hvis du beveger deg, kjenn bevegelsen. Hvis du tenker, se tanken.

Det finnes mange ulike meditasjonsteknikker. Teknikkene er ikke meditasjon, de kan hjelpe deg å nå en tilstand av meditasjon. Jeg har kommet med noen forslag til meditasjoner som er fine å begynne med. Dog, første steg på veien mot meditasjon er å legge merke til dette øyeblikket. Noen tror at meditasjon kun er for de som er spirituelt søkende. Meditasjon er for deg som vil puste mer, leve mer, føle mer … rett og slett leve her og nå. Det er et verktøy som alle kan bruke.

Våre tanker og forestillinger

De fleste av oss lever et liv styrt av overbevisninger og trosmønster. Vi tror kanskje at vi er et rasjonelt tenkende individ, men i virkeligheten styres vi bare av gamle forestillinger om hva virkeligheten er. Når vi som barn opplevde å bli avvist gang på gang, laget vi oss not forestillinger om hva virkeligheten er.

Når vi opplevde frykt, eller opplevde øyeblikk av å bli forlatt, dannet vi oss etterhvert overbevisninger som vi trodde var sanne. Og det eneste som er sant er virkeligheten her og nå.  Fortiden er en samling av bilder, følelser og tanker ... akkurat som en film, men den er ikke virkeligheten. Noen av disse minnene førte til at vi stengte av ressurser og egenskaper, evner som vi ikke har brukt.

Noen av minne førte til uvaner, noen av overbevisningene påvirket vårt selvbildet; bilde vi har av oss selv som menneske.  Disse reisene kan begynne å gi slipp på de overbevisningene som hindrer deg i leve det livet du vil ha. De trosoppfatningene som bidrar til at du gjør stress, ro, dårlig selvbilde eller utslitt ... til og med utmattet og dårlig immunforsvar.

 

 

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']