[accessally_icon post_id='14815' target='same']

Her er MP3 filen

Inner journey - a guided meditation.

Denne kan brukes av alle i alle aldre, helt ned til nyfødte. Den virker avslappende og samtidig bidrar den til at du får mer energi.

Den er med å løser opp i spenninger og ubehagelige følelser og den hjelper deg å bruke mer av dine ressurser og evner