[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_18' target='same' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Velkommen til ditt MentorProgram,

[accessally_user_firstname]

Dette programmet et laget for deg som vil jobbe med å finne mening i livet og jobbe med mål som er, ja  nettopp -  meningsfylte for deg.

 

Dette er din private side - hvor jeg legger ut notater, materiell, videoer, meditasjoner til deg underveis - og som du kan ha tilgang til når og hvor du vil.

 

Programmet består av 15 samtaler

kari@ownomics.com  - 982 50 662

Notater og ressurser fra samtalene

[progressally_note note_id="5" allow_attachment="yes"]

Her er link til ressurser du har tilgang til

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_3' target='new' hide_disable='true']

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_13' target='new' hide_disable='true']

 

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_2' target='new' hide_disable='true']

 

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_2' target='new' hide_disable='true']

Kontakt meg gjerne på kari@ownomics.com eller på telefon/sms 982 50 662

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']