Velkommen til kurs!

 

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_13' target='new-disabled' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Velkommen PSP - Kjærlighet til det indre Barnet

Her er en kort på PSP - som du gjerne kan lytt til før selve sesjonen med Kjærlighet til ditt indre barn.

Sesjonen - er tilgjengelig for deg i 48 timer etter du har betalt kurset. Hvis du ønsker et annet starttidspunkt gir du oss beskjed.

Alt skjer i dypet av din bevissthet

Les før kurset 1200_624

Pass på at sitter uforstyrret. Slå telefon på flymodus når kurset starter.

Ha 2 puter og en pledd klart.

Pass på at telefon/lesebrett eller PC har nok strøm til at du kan være på Webinaret i 2 timer.

Meditasjon med tekst1200_624
Bevissthet ltd 2a

Bli den beste versjonen av deg!

Hvordan ville du ha vært hvis du var den beste versjonen av deg?

Hvordan vil du da våkne opp? Hva er det første du tenker når du våkner?

Hva vil du føle annerledes? Hva vil du gjøre annerledes

Hvilke evner, egenskaper og vaner vil da være annerledes?

Det er lettere å gjøre endringer når vi er forberedt på forandring og når vi ser frem til endringene.

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_2' target='new' hide_disable='always']

ALT SKJER I DYPET AV DIN BEVISSTHET

Du trenger ikke å vite hva som gir slipp.

Hva skjer i en PSP sesjon?

Oppgaven til terapeuten (eller coachen) er å lede klientens dypere bevissthet inn i den delen av det ubevisste sinnet (underbevisstheten) der virkelig forandring kan skje. Det er viktig å vite at det utelukkende er klienten selv som har den nødvendige visdom, innsikt, intelligens og kraft til å gjennomføre forandringene. Når det ubevisste sinne reaktiverer disse ressursene, kan endringene skje i dypet av din bevissthet, uten at ditt bevisste sinn trenger å vite hva som gir slipp.

Må du fortelle noen om dine opplevelser?

Nei, underbevisstheten jobber dypest når den slipper å analysere problemet. Verken du eller terapeuten trenger å vite noe som helt om hva som er årsaken. Du trenger heller ikke å gjenoppleve fortiden eller ha noen form for utlevelse (katarsis) for å kunne gi slipp. Det skjer privat, varsomt og raskt i ditt indre sinn, altså i underbevisstheten. Derfor kalles metoden for Private Subconscious Process.

Hvordan føles det og motta PSP?

Klienten har alltid kontroll og for meste høre det som terapeuten (coachen) sier. Han/hun vil vanligvis føle en viss grad av mental og fysisk avslapning tilsvarende dagdrømming eler meditasjon. Derfor kaller PSP også for terapeutisk meditasjon. Når klienten er i denne avslappende tilstanden, snakker hun/han ikke. Og det er ingenting ditt ubevisste sinn trenger å avsløre eller fortelle om. Alt skjer som sagt i hemmelighet, privat i ditt indre sinn.

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']