[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_2' target='same' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Sesjon 2

Løse opp i dyp frykt, hele dype sår

Sirkel Mikyway 300_300

INNHOLD

Hvorfor er PSP så effektivt?

Påminnelser før kurset

Hva skjer på 2. sesjon?

[accessally_icon post_id='14815' target='new-disabled']

Nevroplastisitet

Hvorfor er PSP så effektiv?

  • Hverken du eller terapeuten (din coach) trenger å vite hva problemet er, og heller ikke kjenne årsaken til problemet.
  • Du trenger å trenger ikke å disiplinere deg til å gjøre noe annerledes, det skjer av seg selv når du gir slipp på det som ikke er deg, gir slipp spenningene, de gamle trosoppfatningene og avtalene du ubevisst har gjort med deg selv.
  • Når du slipper taket i de gamle overbevisningene om at du ikke er god nok, at det er farlig å bli forlatt, at det var din skyld, skammen, uroen ... Når det slipper taket begynner nervesystemet å bygge nye veier, finne ny måter å tenke på, føle på, nye måter å gjøre ting på.

Hva skjer i den 2. sesjonen

I den andre sesjonen går du mye dypere, og finner den opprinnelige årsaken til de problemene du har i dag; kanskje frykt, sinne, sorg, … Og alt skjer i hemmelighet, i ditt indre.

Les før kurset 1200_624
Bevissthet ltd 2a
Bevissthet ltd 2a
Bevissthet ltd 2a

Pass på at sitter uforstyrret. Slå telefon på flymodus når kurset starter.

Ha 2 puter og en pledd klart.

Pass på at telefon/lesebrett ellerPC har nok strøm til at du kan være på Webinaret i 2 timer.

INSTRUKTØR

Aseema Uglefot startet karriere som markedssjef i et amerikansk selskap og seinere i Laerdal Medical AS. Samtidig utdannet hun seg innen NLP (nevrolingvistisk programmering), hypnoterapi og pusteterapi.

Dette var hennes vei. Hun sa opp jobben og dro til India og videreutdannet seg innen pust og Mindfulness. Fra 1998 har hun jobbet som coach og kursholder, og holdt hundrevis av kurs i stressmestring, motivasjon og hypnoterapi.

2016 Aseema og himmel svart-hvitt 50%-crop

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']