[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_2' target='same' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Velkommen til PSP sesjon 3

Åpne opp for å ta imot

 

Sirkel Mikyway 300_300

INNHOLD

Hva har skjedd frem til nå?

Hva skjer på 3. sesjon?

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_5' target='new' hide_disable='false']

PSP 2 sesjon

Hva har skjedd frem til nå?

Etter at du har gjort diss 3 PSP sesjonene har din underbevissthet lært nye måter å løse problemer på og den har lært hvordan den kan finne nye og mer kreative løsninger.

De fleste har allerede nå begynt å oppdage at tenker annerledes, slapper mer av, er mer tilstede, og noen har til og med nå begynt å oppdage at gamle mønster og uvaner bare forsvinner.

Mens andre opplever kanskje at de er mer sint og irritert, men at følelsen forsvinner like fort som den dukker opp. Uansett hva som er din vei, har du nå åpnet opp og begynt å finne nye veier. for noen skjer det raskt, mens for andre lengre tid.

Aseema tok sin PSH utdannelse med Leigh Titus i 2000/2001. Hun er også utdannet i NLP (Neuro-Linguistic Programming), Hypnoterapi, Coaching, The Work, Frigjørende pust, ulike former for Healing m.m. Med utgangspunkt i Aseema’s bakgrunn og erfaring utviklet hun PSH videre og hun valgte etterhvert å endre navnet til Private Subconscious Process.

2016 Aseema og himmel svart-hvitt 50%-crop

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']