[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_2' target='same' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

PSP Sesjon 1

Vi anbefaler å lytte til hver sesjon kun en gang, med mindre du sover deg gjennom hele transen.

Nedenfor finner du også linker til å kjøpe Inner Journey, som anbefales å lyttes til etter hver sesjonen. Denne vil forsterke virkningen av sesjonene.

Etter du har gjennomført 3 dager med PSP, anbefaler vi at du lytter til de 6 forskjellige indre reisene. Denne pakken inkluderer også Inner Journey, til en gunstig pris.

Ved å praktiserer over tid, vil du oppnå ønsket resultat:-)

[progressally_media media_id='1']

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_5' target='new-disabled' hide_disable='always']

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_3' target='same' hide_disable='always']

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']