[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_2' target='same' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Replay Sesjon 2

Vi anbefaler å lytte til hver sesjon kun en gang, med mindre du sover deg gjennom hele transen.

Last ned de andre lydfilene som jeg anbefalte, du finner linker i ikonene nedenfor. Hvis du allerede har kjøpet lydfilene, kommer du rett inn på dem (da er de farget). Hvis ikonene er grå, kommer du til kjøpslinkene.

Du kan fortsette å lytte til Inner Journey, eller - hvis du vil du ha litt variasjon, sett på en av de indre reisene med Toth (Oppvåkningen, Styrken eller Visdom og magi).

De fem Elementene kan du vente en uke eller to med å lytte til. 

Ved å praktiserer over tid, vil du oppnå ønsket resultat:-)

[progressally_media media_id='1']

 

 

 

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_3' target='same' hide_disable='always']

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_5' target='new-disabled' hide_disable='always']

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']