[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_2' target='same' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Sesjon 3

Vi anbefaler å lytte til hver sesjon kun en gang, med mindre du sover deg gjennom hele transen.

Jeg anbefaler at du lytter til lydfiler med meg, Aseema, etter PSP for å minne underbevissthet på å fortsette å gjøre endringer.

Jeg anbefaler først og fremst Inner Journey, den vil hjelpe deg å få frem mer glede, kreativitet og lekenhet, slik at du kan tilnærme deg livet og deg selv på en ny måte - som et nysgjerrig og undrende barn.

[progressally_media media_id='1']

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_3' target='same' hide_disable='always']

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_product_5' target='new-disabled' hide_disable='always']

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']