Velkommen til kurs!

 

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_3' target='new-disabled' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Replay webinar

I menyen til venste finner du replay av webinar du har tilgang til.

I medlemsportalen finner du gratis ressurser, dine programmer og oversikt over tilgjengelige programmer.

Gi slipp!

Bli den beste versjonen av deg!

Tenk igjennom hva du ønsker å forandre. For når vi er forberedt på forandring skjer endringene raskere.

INSTRUKTØR

2016 Aseema og himmel svart-hvitt 50%-crop

Aseema Uglefot startet karriere som markedssjef i et amerikansk selskap og seinere i Laerdal Medical AS. Samtidig utdannet hun seg innen NLP (nevrolingvistisk programmering), hypnoterapi og pusteterapi.

Dette var hennes vei. Hun sa opp jobben og dro til India og videreutdannet seg innen pust og Mindfulness. Fra 1998 har hun jobbet som coach og kursholder, og holdt hundrevis av kurs i stressmestring, motivasjon og hypnoterapi.

VIKTIG!  i tilfeller av sykdom: PSP skal ikke være en erstatning for å søke medisinsk råd fra medisinsk personell.

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']