[accessally_icon post_id='14606' target='same' width="150px" height="150px"]

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_5' target='new-disabled' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

[progressally_objective_completion percentage="100"][/progressally_objective_completion]Modul 1 - Avklaring med Eier, [accessally_user_firstname]

Anbefalt rekkefølge i denne modulen. Kryss gjerne av ettersom du fullfører de ulike stegene:

Oppgaver i denne modulen - [progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

[progressally_objectives]

Velkommen til Modul 1.

Formålet med modulen er å avklare med deg som eier, om salg til ansatte kan være en realistisk og god løsning.

Eksempler på avklaringer vil være hvem av de ansatte som kan være kjøper, hvordan lønnsom drift kan oppnås, akseptable pris, transaksjonsstruktur og alternative finansieringskilder.

Guider - ekstra materiell

Nedenfort finner du 2 guider - en om salg av bedrift og en om verdivurdering. Les dem gjerne.

Videoer - ekstra materiell

Nedenfort finner du 4 videoer - om Formula 3F - verdidrivere i bedriften

[progressally_media media_id="1"]

[progressally_media media_id="2"]

[progressally_media media_id="3"]

[progressally_media media_id="4"]

OWNomics