[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_4' target='same' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Velkommen til din EierAvklaring,

[accessally_user_firstname]

Resultatet

Gjennom programmet får du oversikt over dine alternativer og over hva potensielle kjøpere vektlegger. Du vil også få økt forståelse for din bedrifts verdidrivere.

Du får overblikk over salgsprosessen og hvordan du kan bruke 5-2-1 metoden for å gjennomføre salget.

Praktisk gjennomføring

Programmet består av 4 mentorsamtaler og 4 moduler. Den første modulen blir tilgjengelig med det samme, og de 3 neste med 14 dagers mellomrom.

Velg modul i menyen til venstre, eller ved å trykke neste nederst på siden (next) - (previous).

 

Hvis du lurer på noe, kontakt oss gjerne på e-post eller sms

geir@ownomics.com  - 9173 1089

kari@ownomics.com  - 982 50 662

Her booker du samtaler med oss:

Analyser av din virksomhet

Regskapsanalyse

[progressally_note note_id="1" allow_attachment="yes"]

Konkurrentanalyse

[progressally_note note_id="5" allow_attachment="yes"]

Diverse

[progressally_note note_id="6" allow_attachment="yes"]

Dine notater (kun synlig for deg)

[progressally_note note_id="8" allow_attachment="yes"]

[progressally_note note_id="9" allow_attachment="yes"]

[progressally_note note_id="10" allow_attachment="yes"]

[progressally_note note_id="11" allow_attachment="yes"]

[accessally_course_navigation prev_button='Previous' next_button='Next']