[accessally_icon post_id='14606' target='same' width="150px" height="150px"]

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_4' target='same' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Modul 3 - Markedsprosess

Anbefalt rekkefølge i denne modulen. Kryss gjerne av ettersom du fullfører de ulike stegene:

[progressally_objectives]

Modul 3: Markedsføring mot potensielle kjøpere 

Modul 3 viser deg hvordan du kan markedsføre din bedrift for salg. Du trenger en selskapspresentasjon og en kjøperliste over potensielle kjøpere.   
Hva med teaser og video? 
 
Du lærer hvordan du kan analysere ditt økosystem for å identifisere potensielle kjøpere. Og deretter kombinere analysen med datakjøringer.  Slik kan du lage en long liste over kjøpere. 
 
Vi har utviklet 5-2-1 metoden for å søke å fremskaffe 5 interessenter og 2 bud du kan velge mellom på samme tid. Slik ender du opp med beste kjøper. 
 
Vi viser deg hvordan dette er mulig gjennom smarte digitale løsninger.  

Målet med denne modulen er å vise deg hvordan du kan lage en god salgsprosess, for å landet et godt salg.

  Skap en god salgsprosess - 5-2-1 metoden

Video 1 - Salg som prisdriver 5-2-1

[progressally_media media_id="9"]

 

 

For å få et godt salg, er det avgjørende at du skaper en god salgsprosess.

Et godt salg definerer vi som:

 • Riktig pris
 • Riktig kjøper
 • Riktige betingelser

Vi har laget en modell for å oppnå dette, som vi kaller 5-2-1 metoden. For å få den beste dealen, søker vi å finne 5 parallelle interessenter - som gir 2 bud - som gjøre at vi kan velge det beste budet - og derved sikre et godt salg.

Nedenfor ser du 3 korte videoer som forklarer hvordan du kan lage en god salgsprosess i praksis.

Video 1 - Skap en god salgsprosess

[progressally_media media_id="3"]

Video 5 - Digital Prosess - salg av bedrift - et eksempel
[progressally_media media_id="7"]

Video 4 - Faser i Salgsprosessen
[progressally_media media_id="6"]

Din Kjøperliste - Finn Riktig Kjøper

Potensielle Kjøpere - OWNomics - Selge Bedrift

For å få til et godt salg, må du finne mange samtidige interessenter som ønsker å kjøpe din bedrift.

Bruk illustrasjonen ovenfor som inspirasjon til å finne ditt kjøperunivers. De er oftest i din verdikjede. Finne de  kjøperne som har størst  synergieffekt, er sympatisk og betaler.

X-faktor - er noen du ikke har tenkt på -  som kanskje ikke er i verdikjeden og som du ikke kjenner til. Her må du bruke din kreativitet og tenke utradisjonelt.

 

Kjøperuniverse

Hvordan ser fremtiden ut for kjøperne og hvor sikker/usikker er denne?

Ulike fremtidsmuligheter for ulike typer kjøpere, som konkurrenter, leverandører, kunder er avgjørende for hvem som kan være interessert i din bedrift.

 

Konkurrenter og ansatte betaler ofte minst for bedriften. Store bedrifter som kjøper seg inn kan betale godt.

 

Hvem investrerer i bransjen NÅ?

Hva børsnoteres, hvilke fond etableres?

Hva er populært nå, teknologi, helse, miljø, energi, sikkerhet

Hvem investerer i din bransje i dag og hvorfor?

Hvilke strukturendringer er på gang

Hva er ikke in nå: Olje

Gjøre bedriften mest mulig salgbar for mange kjøpere i fremtiden!

Nedenfor finner du 2 videoer om å finne kjøpere.

Video 2- Finn Riktig Kjøper

[progressally_media media_id="4"]

Video 3- Kjøpere i Verdikjeden

[progressally_media media_id="5"]

Ditt Markedsmateriell

Når kjøperlisten er etablert, er tiden inn for å lage markedsmateriell.

Vi anbefaler at du lager:

 • Teaser
 • Selskapspresentasjon
 • Video
 • Evt annonse

Innholdet i markedsmateriellet skal vise:

 • Potensiale
 • Brandet – persolighet
 • Tall
 • Referanser

Teaser - se eksempler

Her ser du to eksempler på teasere. Dette skal være en smakebit for potensielle kjøper, slik at deres interesse blir vekket.

Det er viktig at du får frem selskapets potensiale på en overbevisende måte, samtidig som du er ærlig.

Eksempel Sletto Bygg AS

Eksempel Jernia Otta

Eksempel Brainify

Eksempel Euromet

Selskapspresentasjon - se eksempel

Her ser du eksempler på en selskapspresentasjon. Denne brukes til potensielle kjøpere som er interessert i å vite mer om selskapet, etter at de har sett teaseren.

Før du presenterer denne, er det lurt å få en taushetserklæring.

Klikk på linken nedenfor, så får du en pdf av presentasjonen. Vi har også laget en video av presentasjonen nedenfor, så ser du hvordan den fremstår i presentasjonsmodus.

Eksempel på selskapspresentasjon

Teaser Sletto Bygg AS
OTTA - OWN_butikk-prospect

[progressally_media media_id="8"]

Trenger du hjelp til å lage teaser & selskapspresentasjonen, bistår vi deg gjerne.

OWNomics