[accessally_icon post_id='14606' target='same' width="150px" height="150px"]

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_4' target='same' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

Modul 4 - Closing og Oppgjør

[progressally_objectives]

Velkommen til Modul 4.

Etter at du har gjennomført møter med potensielle kjøpere av bedriften, er tiden inne for å få inn bud.

For å få inn sammenlignbare bud, må du lage en god budinstruks og legge til rette for et DD1 rom med tilgangskontroll. Før du gir tilgang, må du innhente en konfidensialitetserklæring.

Videre gjennomgår vi viktige elementer i transaksjonsprosessen som aksjeprisberegning, due diligence, closingmetoder og avtaler.

Modul 4 avsluttes med en samtale hvor vi diskuterer veien videre, slik at du kan lage en fremdriftsplan.

Video 1 - Bud & Pris

[progressally_media media_id="4"]

Video 3 - Closing

[progressally_media media_id="6"]

Video 2 - Due Dilligence

[progressally_media media_id="5"]

Video 4 - Avtaler

[progressally_media media_id="7"]

 

 

 

Veien videre

Når du nå har vært gjennom dette kurset, foreslår vi at du lager en plan for hvordan du vil komme videre i din egen prosess.

Planen kan med fordel inneholde alle delene av dette kurset - med tidsperspektiv og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre de forskjellige delene av jobben.

Husk at du må holde bedriften i gang i tillegg til at du skal gjennomføre salgsforberedende aktiviteter og selve salget av bedriften.

Her trenger de fleste hjelp - og i hvert fall når det kommer til kjøpesumsberegninger og avtaler.

OWNomics