[accessally_icon post_id='14606' target='same' width="150px" height="150px"]

[accessally_icon post_id='c_accessally_wizard_drip_4' target='same' hide_disable='always']

[progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

[progressally_objective_completion percentage="100"][/progressally_objective_completion]Modul 1 - Oppstart Eieravklaring

Anbefalt rekkefølge i denne modulen. Kryss av ettersom du fullfører de ulike stegene:

Oppgaver i denne modulen (1-6) - [progressally_progress_bar width="100%" height="35"]

[progressally_objectives]

Velkommen til Modul 1. Her finner du ressurser for å klaregjøre ditt eierskap. Øverst på denne siden kan du krysse av etterhvert som du har vært gjennom materialet.

Vi har laget enkle videoer og sjekklister slik at det er lett tilgjengelig for deg.

Målet med denne modulen er å komme igang og starte prosessen med å få et overblikk over din situasjon. 

Denne modulen avsluttes med en 1:1 samtale med oss. Gjennom dine svar på spørreskjemaet i punkt 5, vil vi ha et godt grunnlag for å bidra i din videre prosess.

Video 1 - Spørsmål til eiere før salg

[progressally_media media_id="1"]

Video 2- Selg i tide - eierskiftekurven

[progressally_media media_id="2"]

Video 3- Skap en god salgsprosess

[progressally_media media_id="3"]

Guider - ekstra materiell

Nedenfor finner du 2 guider - en om salg av bedrift og en om verdivurdering. Les dem gjerne.

OWNomics